ETAPY PRACY

Nasze oprogramowanie tworzymy wykorzystując szereg nowoczesnych i sprawdzonych technologii, które pozwalają nam dokładnie dopasowywać nasze produkty do potrzeb biznesu, nie zmuszając nas do zwykle stratnych kompromisów.


Stosujemy wzorce projektowe, korzystamy ze Zunifikowanego Języka Modelowania (UML) oraz kładziemy wyjątkowy nacisk na ścisłą kontrolę i zwinne zarządzanie nad procesem developerskim, a nie jedynie tzw. „Agile programming”, którego często wypaczone rozumienie nie zadowala naszych oczekiwań, co do wydajności pracy.

I. Opracowanie koncepcji oraz rzetelna i skrupulatna inżynieria wymagań

Najistotniejszym etapem w projektowaniu oprogramowania jest profesjonalna identyfikacja wymagań, która pozwala wstępnie zdefiniować kształt produktu i jeszcze zanim zacznie powstawać, pozbawić go niepotrzebnych lub komplikujących funkcji. Na tym etapie sprawdzamy także konkurencję, by upewnić się, co zrobić, aby znaleźć się przynajmniej kilka kroków przed nią.

II. Projektowanie i Research

Nasz zespół developerski w asyście analityków biznesowych rozpoczyna prace nad projektem systemu, nieustannie sprawdzając czy spełnia on wszystkie zdefiniowane jak i nowo powstałe wymagania, czy jest wystarczająco innowacyjny i zgodny z aktualnymi trendami i sposobami tworzenia oprogramowania. Korzystamy z profesjonalnych narzędzi, takich jak Agilian firmy Visual Paradigm.

III. Programowanie, Testy oraz Odbiory częściowe

Gdy projekt zostanie zaakceptowany, następuje rozpoczęcie fazy produkcji. Ponieważ stosujemy iteracyjno-przyrostowy model tworzenia oprogramowania, każdy podzbiór zaprojektowanych funkcjonalności rozpatrujemy oddzielnie, piszemy i testujemy, zanim przekażemy go do zaakceptowania klientowi. Ta metodyka pracy pozwala nam stworzyć produkt idealnie dopasowany do wymagań zleceniodawcy i możliwie zwięzły i funkcjonalny.

IV. Wdrożenie i Szkolenia

Gdy wszystkie moduły zostaną ukończone i końcowy produkt jest już gotowy, wdrażamy system, dbając o bezawaryjne metody jego użytkowania i przeprowadzając profesjonalne szkolenia wszystkich mających z niego korzystać, by mieć pewność, że spełnia on wszystkie zakładane w fazie projektowania wymagania.Zakończenie etapu IV nie oznacza oczywiście końca współpracy. Pozostajemy w kontakcie z naszymi klientami, kontrolując poprawność działania naszych rozwiązań i rozwijając wdrożony system w miarę potrzeb i składanych zamówień. Fachowo doradzamy i oferujemy szeroki wachlarz usług dodatkowych.

"Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość"


Tytuł projektu: „Automatyzacja procesów biznesowychw firmie Maht Hart sp. z o.o.”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Maht Hart Sp. z o.o. | ul. Owocowa 2, 80-180 Borkowo |  tel. 531735755   medard@mahthart.pl